ÁSZF

1.Az Általános Szerződési Feltételek és a Honlap célja

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Grácz József egyéni vállalkozó (továbbiakban Szolgáltató), tulajdonában és üzemeltetésében lévő www.javasolj.com weboldalon (továbbiakban Honlap) elérhető szolgáltatás és beszállító közvetítő online platform (továbbiakban Rendszer) igénybevételének és a Javaslatkérők és Javaslattevők (továbbiakban Felhasználó) általi használatának feltételeit rögzíti.

A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap célja egy olyan szolgáltatás és beszállító-közvetítés témájú online platform működtetése Magyarországon, melynek segítségével egy szabályozott környezetben a kereslet egymásra talál a kínálattal. A szolgáltatás alatt gyakorlatilag bármilyen legális szolgáltatás értendő, melynek a felkutatása időt, energiát, vagy akár anyagi kiadást jelentene az adott szolgáltatást kereső magánszemély vagy cég számára. Ennek megfelelően a Szolgáltató az Elkertv. 2. § l) pontja szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül.

A Regisztráció során tett kifejezett nyilatkozattal a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. § a) pontjának megfelelően. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződést attól az időponttól kezdve kell érvényesen létrejöttnek és hatályosnak tekinteni, amikor a Felhasználó a Rendszerben sikeres regisztrációt hajtott végre. A regisztráció szükséges feltétele az ÁSZF, az Adatkezelési tájékoztató, és a Cookie szabályzat elfogadása és a kötelező személyes adatkezelési hozzájárulások megtétele.

Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et a Rendszer Felhasználóinak előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A tájékoztatás a Honlapon való közzététellel valósul meg, a módosított ÁSZF hatálybalépését megelőzően legalább 3 nappal. A Felhasználóval szemben a módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Rendszer első használata alkalmával válnak hatályossá, amikor a Felhasználó annak elfogadásáról nyilatkozik. Amennyiben a Felhasználó az ÁSZF módosításaival nem ért egyet, regisztrációjának törlését kezdeményezni a Felhasználói fiók/ " Beállítások" menüpontban a "Profilom törlése" funkcióval van lehetősége.

2. Szolgáltató adatai, elérhetősége, céginformációk

Név: Grácz József egyéni vállalkozó

Székhelye: 1082 Budapest, Kis Stáció utca 7. I/5.

Nyilvántartási száma: 55443021

Adószáma: 56755837-1-42

Statisztikai számjel: 56755837-6399-231-01

E-mail: [email protected]

Internet: www.javasolj.com

Tárhelyszolgáltató: DigitalOcean LLC (101 Avenue of the Americas, 10th Floor

New York, NY 10013; VAT ID: EU528002224)

3. Szolgáltatás alapfogalmak

3.1. Javaslatkérő: az a magánszemély, vagy jogi személy, akinek egy adott szolgáltatásra van szüksége.

3.2. Javaslattevő: az a magánszemély, aki a javaslatkérő által megfogalmazott szolgáltatás igényre javaslatot tesz.

3.3. Javaslatkérés: a Javaslatkérő által megfogalmazott szolgáltatás igény.

3.4. Javaslat: Javaslatkérő javaslatkérésre a Javaslattevő által tett szolgáltató ajánlás. Javaslat a javasolt szolgáltató adatait tartalmazza.

3.5. Platform: az a szolgáltatásunk eszközeként létrehozott webes felület, ahol a kereslet-kínálat egymásra talál, ahol a javaslatkérések megtalálhatók, ahol a kommunikáció folyik, valamint ahol a tranzakció megtörténik.

3.6. Adminisztrátor: (továbbiakban: admin) Maga a Szolgáltató, vagy a Szolgáltató alkalmazásában álló személy, aki a Rendszer működtetését végzi.

3.7. Jutalék: pénzbeli juttatás a javaslattevők részére. Az a javaslattevő jogosult a jutalékra, aki az ÁSZF-ben foglaltak szerint használja a szolgáltatásunkat és a javaslatkérő – javaslatkérésére érkezett javaslatok közül - az ő javaslatát választja. A jutalék az elvégzendő szolgáltatás feltételezett díja alapján, árkategóriánként kerül meghatározásra. Jutalék kifizetését minimum 5.000 Ft összegű jutalék elérését követően lehet igényelni, az 5.000 Ft alatti összegű jutalék az minimum 5.000 Ft eléréséig halmozódik. Szolgáltató a kifizetésre került jutalék után a 15 % SZJA-t a jutalék kifizetés hónapjában a NAV részére megfizeti.

3.8. Egyenleg: megszerzett jutalékok összessége, melyet a Felhasználó a felhasználói fiókjában, a „Lezárt javaslataim és egyenlegem” menüpontban nyomon tud követni. Jutalék kifizetését minimum 5.000 Ft összegű jutalék elérését követően lehet igényelni, kifizetés igénylésekor az egyenleg lenullázódik. Pénzátutalás az egyik Felhasználó személyes egyenlegéről egy másik Felhasználó egyenlegére nem lehetséges. Az egyenleg Felhasználó általi feltöltése (befizetés) nem lehetséges.

4. Regisztráció

4.1. A Rendszer bizonyos szolgáltatásai (pl. javaslatkérések megtekintése) regisztráció nélkül is elérhetőek minden, a hatályos magyar jogszabályok szerint jog- és cselekvőképes egyén számára. Bizonyos szolgáltatások (pl. javaslatkérés, javaslattétel) azonban regisztrációhoz, majd belépéshez kötöttek. A Rendszerbe történő regisztráció díjmentes.

4.2. Regisztrálni a Rendszer felhasználói felületén, a Főoldalon, a “Regisztráció” menüpont alatt az adatmezők kitöltésével lehet, külön a jogi személyeknek és külön a magánszemélyeknek. A Felhasználó magánszemélyként történő regisztrációjával a Rendszert Javaslatkérőként és Javaslattevőként is használhatja. A Felhasználó jogi személyként történő regisztrációjával a Rendszert csak Javaslatkérőként használhatja. A regisztráció szükséges feltétele az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadása. A Felhasználó a Honlapon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen (a Honlapon közzétett) ÁSZF, valamint a Honlapon közzétett Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését és feltételeit megismerte és elfogadja. Sikeres regisztráció esetén a Szolgáltató visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó részére, aki az e-mail cím valódiságának megerősítését követően tudja igénybe venni a Szolgáltatást.

4.3. Az adatbeviteli hibákból, illetve az adatok szándékolt vagy csalárd módon történő téves megadásából eredő károkért és az adatbevitel közben esetlegesen felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

4.4. A Felhasználó jogosult a regisztrációjának törlését bármikor, indokolás nélkül kezdeményezni. Felhasználó regisztrációjának törlésérére vonatkozó igényt a Felhasználói fiók/ " Beállítások" menüpontban a "Profilom törlése" funkcióval van lehetőség elindítani. A Rendszer adminjának 3 munkanap áll rendelkezésére a profilt törölni.  A felhasználói adatok a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, így a Felhasználó az egyenlegén lévő pénzt a Szolgáltató bánatpénzként jogosult megtartani. Az eltávolítás után a felhasználói adatok visszaállítására többé nincs lehetőség, de az adott Felhasználó újból regisztrálhat. Amennyiben a Felhasználónak voltak javaslatkérései és/vagy javaslatai, akkor az ezekkel kapcsolatos adatai a rendszerből nem törlődnek, hanem archiválásra kerülnek. Ebben az esetben a keletkezett adatokat a Szolgáltató megőrzi. Abban az esetben, ha a Felhasználónak fizetési kötelezettsége áll fenn a Szolgáltató irányában, akkor a profilja törlésével az esetleges fizetési kötelezettsége alól nem mentesül, az továbbra is fennáll és a törölt Felhasználóval szembeni követelés behajtható, valamint a Szolgáltató jogosult a Felhasználó egyenlegén lévő összeget a Felhasználó fennálló tartozásába beszámítani, azaz a Felhasználó fennálló tartozása a beszámított összeggel csökken.

5. A Felhasználók kötelességei

5.1. A Szolgáltatás a Felhasználók számára csak saját felelősségre használható.

5.2. A Felhasználó felelős a profiljával végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért. Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan, harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, melyet a Honlapon a felhasználói fiókjában a „Jelszó megváltoztatása” menüben tud megtenni. Ha feltételezhető, hogy jogosulatlan, harmadik személy a Felhasználó jelszavának használatával bármilyen módon visszaél, Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

5.3. A Felhasználó által közzétett tartalom kizárólag a Felhasználó véleményét tükrözi. A Felhasználó által közzétett tartalomért, és az azzal kapcsolatban esetlegesen felmerülő károkért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa a Rendszerben elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a hatályos, magyar jogszabályokat ne sértse.

5.4. A Felhasználó maga felel a Rendszerben megadott adataiért, különösen a megadott kapcsolati adatok időszerűségéért és helyességéért. A Felhasználó adatainak ellenőrzése nem tartozik a Szolgáltató hatáskörébe, de a szándékosan, vagy csalárd módon megadott hamis adatok szankcionálást, jogi lépéseket vonhatnak maguk után.

6. A Javaslatkérőre vonatkozó különös rendelkezések

6.1. Javaslatkérő a Rendszerbe történő regisztrációt és bejelentkezést követően, jogosult a Honlapon javaslatkérést kezdeményezni.

6.2. Céggel/vállalkozással kapcsolatos javaslatkéréseket csak jogi személyként lehet indítani, magánszemélyként történő beküldése esetén, a Rendszer adminjának joga van a javaslatkérést elutasítani.

6.3. Egy javaslatkérésben csak egyféle szolgáltatásra lehet javaslatot kérni. Több szolgáltatási igény esetén, minden egyes szolgáltatásra külön javaslatkérést kell indítania a javaslatkérőnek.

6.4. Javaslatkérőnek a javaslatkérés beküldéséhez a javaslatkérő űrlapon az alábbi mezőket kötelezően ki kell töltenie:

  • Javaslatkérés témája
  • Település
  • Szolgáltatás feltételezett díja
  • Javaslatkérés szövege

A „Szolgáltatás feltételezett díja” mezőben Javaslatkérőnek egy select mezős intervallum kategóriákból van lehetősége kiválasztani a keresett szolgáltatás feltételezett díj kategóriáját, mely alapján jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező „Javasolj! szolgáltatás_Díj és jutalék tábla” című táblázatban foglaltak értelmében kerül a Szolgáltatás díja és a Szolgáltatás jutaléka automatikusan meghatározásra.

6.5. A Javaslatkérők által fizetendő szolgáltatási díjak változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már igénybe vett szolgáltatások díját nem befolyásolja.

6.6. A Honlapon megjelenő Javaslatkérés díja, valamint a jutalék az általános forgalmi adót tartalmazó módon (bruttóban) forintban kerül feltüntetésre.

6.7. Javaslatkérőnek kötelessége minden esetben a valóságnak megfelelően kiválasztania a szolgáltatás feltételezett díjának kategóriáját, különben Javaslatkérőnek érvénytelen a javaslatkérése, ezért azt a Rendszer adminjának joga van elutasítani.

6.8. Valamennyi javaslatkérés Javaslatkérő számára díjfizetési kötelezettséggel jár, kivéve, ha 0 db javaslat érkezik Javaslatkérő javaslatkérésére, tehát adott javaslatkérésre 0 db kapott javaslat esetén, Javaslatkérőnek nem keletkezik díjfizetési kötelezettsége.

6.9. Javaslatkérő javaslatkérését a Rendszer adminja minden esetben megvizsgálja, hogy annak tartalma megfelel-e a Szolgáltatás ÁSZF-ben foglaltaknak. Az adminisztrátori vizsgálat ideje alatt a javaslatkérés ún. „Jóváhagyásra váró” státuszba kerül, melynek részleteit Javaslatkérő a Honlapon, a felhasználói fiókjának „Jóváhagyásra váró javaslatkéréseim” menüjében megtekintheti.

6.9.1. A Rendszer adminja a beérkezett javaslatkérést elutasíthatja, mely döntésről Javaslatkérőt e-mailben tájékoztatja. Javaslatkérőnek van lehetősége új javaslatkérés beküldésére.

6.9.2. A Rendszer adminja a beérkezett javaslatkérést, annak jóváhagyását megelőzően szerkesztheti (különösen stilisztikai és helyesírási okokból) és csak ezen műveletek elvégzését követően kerül jóváhagyásra.

6.9.3. A Rendszer adminja a beérkezett javaslatkérést szerkesztés nélkül is jóváhagyhatja. Adminisztrátori jóváhagyást követően, aktiválásra kerül a javaslatkérés és megjelenik a Honlapon, mely javaslatkérés a Honlap valamennyi látogatója számára láthatóvá válik. Adminisztrátori jóváhagyást követően a javaslatkérés ún. „Aktív” státuszba kerül, melynek részleteit Javaslatkérő a Honlapon, a felhasználói fiókjának „Aktív javaslatkéréseim” menüjében megtekintheti.

6.10. Javaslatkérő kizárólag legális szolgáltatásra irányuló javaslatkérést kezdeményezhet, ellenkező esetben a Rendszer adminja azonnal elutasítja a javaslatkérését és Javaslatkérő írásbeli (e-mail) figyelmeztetésben részesül. 

6.11. Javaslatkérő által beküldött javaslatkérés az aktiválástól számítva 3 naptári napig aktív, azaz a javaslatkérés a Honlap valamennyi látogatója számára 3 naptári napig érhető el.

6.12. Javaslatkérőnek a Rendszerbe beküldött javaslatkérését csak a  „Jóváhagyásra váró” státuszban van lehetősége szerkeszteni, az „Aktív” státuszban és az azt követő státuszokban lévő javaslatkérés szerkesztésére már nincs lehetősége.

6.13. Javaslatkérő a javaslatkérését törölheti, de csak a „Jóváhagyásra váró” és „Aktív” státuszokban, és az „Aktív” státuszban is csak akkor, ha még nem érkezett a Javaslatkérő tárgyi javaslatkérésére javaslat. A javaslatkérés folyamat további státuszaiban a javaslatkérés törlésére már nincs lehetőség.

6.14. Amikor az adott javaslatkérés esetében letelik a 3 naptári nap, a javaslatkérés a továbbiakban már nem lesz elérhető a Honlapon, azaz több javaslat már nem érkezhet rá és a javaslatkérés „Függőben lévő” státuszba kerül, melynek részleteit Javaslatkérő a Honlapon, a felhasználói fiókjának „Függőben lévő javaslatkéréseim” menüjében megtekintheti.

6.15. A javaslatkérés „Függőben lévő” státuszba kerülésekor Javaslatkérő automata e-mailt kap a Rendszerből, melyben Szolgáltató tájékoztatja Javaslatkérőt a javaslatkérési idő (3 nap) leteltéről, a javaslatkérésre érkezett javaslatok darabszámáról és a további teendőkről.

6.15.1. Amennyiben Javaslatkérő javaslatkérésére 0 db javaslat érkezett, akkor az automata e-mailben erről Javaslatkérőt a Szolgáltató tájékoztatja és felajánlja neki a lehetőséget, hogy szerkeszthesse és újra aktiváltassa a javaslatkérését, mely így újabb 3 naptári napig elérhető lesz a Javaslattevők számára.

6.15.2. Amennyiben Javaslatkérő javaslatkérésére legalább 1 db javaslat érkezett, akkor az automata e-mailben erről Javaslatkérőt a Szolgáltató tájékoztatja és közli vele a javaslatkérési díj befizetésének részleteit, valamint Szolgáltató kiállítja és elküldi Javaslatkérőnek a számlát, mely számlát és annak részleteit Javaslatkérő a Honlapon, a felhasználói fiókjának „Számláim” menüjében megtekintheti.

6.16. Javaslatkérés beküldésekor kalkulált javaslatkérési díjat az e-mailben küldött számla alapján, Javaslatkérő 7 naptári napon belül köteles banki átutalással teljesíteni a Grácz József ev. (10104985-60263900-01005002) bankszámlaszámra, ahol a közlemény rovatban feltétlenül fel kell tüntetni a javaslatkérés azonosítóját. Bankkártyás és egyéb fizetési módra egyelőre nincs lehetőség.

6.17. A javaslatkérési díj beérkezését követően, Szolgáltató a Javaslatkérő rendelkezésére bocsátja a javaslatkérésre érkezett javaslatokat.

6.18. Amennyiben Javaslatkérő nem fizet, Szolgáltató 2 naponta fizetési emlékeztető e-mailt küld Javaslatkérőnek, egészen a számla kiállítását követő 8. naptári napig, amikor Szolgáltató felveszi a kapcsolatot Javaslatkérővel.

Amennyiben Javaslatkérő továbbra is elzárkózik a fizetéstől, Javaslatkérő a Szolgáltatás ÁSZF-jében foglaltak megszegése miatt, a Szolgáltatást a továbbiakban nem használhatja és a Javaslatkérő felhasználói fiókja letiltásra kerül, mely esetben az egyenlegén lévő pénzt a bánatpénzként megtartani, illetőleg Szolgáltató jogosult a Javaslatkérő fennálló tartozásába beszámítani és a regisztrált személyes adataival nem fog tudni újra regisztrálni, melyről Javaslatkérőt Szolgáltató automata e-mailben tájékoztatja, továbbá Szolgáltató a Javaslatkérővel szemben jogosult a követelését jogi úton érvényesíteni. A felhasználói fiókja letiltásával Felhasználó a fizetési kötelezettsége alól nem mentesül, az továbbra is fennáll és a letiltott Felhasználóval szembeni követelés behajtható.

6.19. Amikor Javaslatkérő befizette a javaslatkérési díjat, „Befizetett” státuszú lesz a javaslatkérése és Szolgáltató rendelkezésére bocsátja a javaslatkérésére érkezett javaslatokat, melyeket Javaslatkérő, a felhasználói fiókjában, a „Befizetett javaslatkéréseim” menüben tud megtekinteni.

6.20. Javaslatkérő felveszi a kapcsolatot valamennyi javasolt szolgáltatóval, ajánlatot kér tőlük és különböző szempontok (ár/érték/referenciák/megbízhatóság/kapacitás) figyelembe vételével kiválasztja azt a szolgáltatót, akinek a megbízást adja.

6.21. A szolgáltató kiválasztását követően, Javaslatkérőnek kötelezően ki kell választania azt a Javaslattevőt, akinek a javaslatában foglalt szolgáltatót választotta, hogy Szolgáltató a Javaslattevőnek az egyenlegéhez írhassa a jutalékát. A kiválasztást a javaslatok utáni "Javaslat elfogadása" gombra kattintva lehetséges megtenni és elküldeni. Csak egy javaslattevő választható, de Javaslattevőnek egyet kötelezően kell választania. Azonos javaslatok esetén Javaslatkérő dönti el, hogy melyik Javaslattevőnek a javaslatát választja, de célszerű azt a javaslatot választani, amelyik javaslatból több információ nyerhető, vagy amelyik a listában feljebb van, mert az korábban érkezett. A folyamat közben törölt, vagy letiltott profilú javaslattevő javaslata továbbra is látható a javaslatkérő számára, de azt nem választhatja kedvező javaslatnak, erre egy üzenet is figyelmezteti a javaslatkérőt. A kedvező javaslat kiválasztását követően a javaslatkérés „Lezárt” státuszú lesz, melynek részleteit Javaslatkérő, a felhasználói fiókjában, a „Lezárt javaslatkéréseim” menüben tud megtekinteni.

6.22. Javaslatkérőnek 7 naptári nap áll a rendelkezésére kiválasztani a kedvező javaslatot. Amint lejárt a 7. nap, onnantól számítva 2 naponta automata emlékeztető e-mail-t küld Javaslatkérőnek a Rendszer, összesen 3 alkalommal.

Amennyiben Javaslatkérő továbbra is elzárkózik a kedvező javaslat kiválasztásától, akkor Javaslatkérő a Szolgáltatás ÁSZF-jében foglaltak megszegése miatt, a Szolgáltatást a továbbiakban nem használhatja. Javaslatkérő felhasználói fiókja letiltásra kerül, az egyenlegén lévő pénzt a Szolgáltató jogosult bánatpénzként megtartani, illetőleg Szolgáltató jogosult a Javaslatkérő fennálló tartozásába beszámítani, és a regisztrált személyes adataival nem fog tudni újra regisztrálni, melyről Javaslatkérőt Szolgáltató automata e-mailben tájékoztatja. Mivel nem történt meg Javaslattevő részéről a kedvező javaslat kiválasztása, ezért a jutalék valamennyi érintett javaslattevő között egyenlő arányban elosztásra kerül az admin által.

6.23. Amennyiben Javaslatkérőnek a javaslatkérésére érkezett egyik javaslat sem megfelelő, abban az esetben is kötelezően meg kell jelölnie egy Javaslattevőt, jellemzően azt, aki a legtöbb információval szolgált.

6.24. Szolgáltató semmilyen kapcsolatban nem áll a Javaslattevők által tett javaslatokban ajánlott szolgáltatókkal, így sem értük, sem a munkájukért, sem pedig magáért a javaslatért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

7. A Javaslattevőre vonatkozó különös rendelkezések

7.1. Javaslattevő a Rendszerbe történő regisztrációt és bejelentkezést követően, jogosult a Honlapon elhelyezett javaslatkérésekre javaslatot tenni.

7.2. Csak magánszemély tehet javaslatot, jogi személynek erre nincs lehetősége.

7.3. Javaslattevő a kereső blokkban a szűrési feltételeknek (helyszín) megfelelően kilistázhatja a javaslatkéréseket, melyeket egyesével megtekinthet és amennyiben relevánsak számára, javaslatot tehet rájuk. 

7.4. Javaslattevőnek a javaslat beküldéséhez a javaslattétel űrlapon az alábbi mezőket kötelezően ki kell töltenie:

  • Javasolt szolgáltató neve
  • Javasolt szolgáltató települése
  • Javasolt szolgáltató mobiltelefonszáma

7.5. Javaslattevő kijelenti, hogy a javaslatában szereplő szolgáltató személyes adatait (kiemelten a jelen ÁSZF 7.4. pontjában részletezett adatokra vonatkozóan) a javasolt szolgáltató engedélyével és a javasolt szolgáltató számára üzletszerzési célból adja meg. A javasolt szolgáltató személyes adatai nem kerülnek közzétételre, azokat kizárólag az adott javaslat javaslattevője, az adott javaslat javaslatkérője és a Rendszer adminja láthatja és őrizheti meg a Rendszerben.

7.6. Javaslattevő egyszerre csak egy javaslatot tehet ugyanarra a javaslatkérésre. 

7.7. Javaslattevő a javaslatát a Honlapon, a felhasználói fiókjának „Aktív javaslataim” menüjében megtekintheti.

7.8. Amíg „Aktív” státuszú a javaslatkérés, addig a Javaslattevő törölheti, de nem szerkesztheti a javaslatát. Törlés esetén új javaslatot tehet, amíg „Aktív” státuszú a javaslatkérés.

7.9. Javaslattevőnek kötelessége a Javaslatkérő javaslatkérésének megfelelően releváns, lehetőleg minden fontos részletre kiterjedő, a valóságnak megfelelő adatokat tartalmazó javaslatot tenni úgy, hogy az a javaslat a Javaslatkérő javaslatkérésében foglaltaknak maximálisan megfeleljen.

7.10. Amennyiben Javaslattevő javaslattételkor nem a jelen ÁSZF 7.8. pontja szerint jár el, és ez a Szolgáltató tudomására jut, akkor Szolgáltató írásban (e-mail) figyelmezteti a Javaslattevőt a Szolgáltatás ÁSZF-jében foglaltak megszegése miatt, vagy indokolt esetben Javaslattevő felhasználói fiókja letiltásra is kerülhet, az egyenlegén lévő pénzt a Szolgáltató bánatpénzként megtarthatja, és a regisztrált személyes adataival nem fog tudni újra regisztrálni, azaz Javaslattevő a Szolgáltatást a továbbiakban nem használhatja, melyről Javaslattevőt a Szolgáltató automata e-mailben tájékoztatja.

7.11. Amennyiben nem az adott Javaslattevő javaslatát választja a Javaslatkérő, akkor adott Javaslattevő nem részesül a Javaslatkérésben feltüntetett jutalékban, és ez esetben a jutalékra nem tarthat igényt. Javaslattevő a javaslatát a Honlapon, a felhasználói fiókjának „Lezárt javaslataim és egyenlegem” menüjében megtekintheti.

7.12. Amennyiben az adott Javaslattevő javaslatát választja a Javaslatkérő, akkor adott Javaslattevőt illeti a Javaslatkérésben feltüntetett jutalék, mely jutalékot a Rendszer automatikusan hozzáír Javaslattevő egyenlegéhez. Javaslattevő a javaslatát és az aktuális egyenlegét a Honlapon, a felhasználói fiókjának „Lezárt javaslataim és egyenlegem” menüjében megtekintheti.

7.13. Amennyiben Javaslatkérő nem tesz eleget azon kötelezettségének, hogy a kedvező javaslatot kiválassza, akkor a jutalék valamennyi érintett javaslattevő között egyenlő arányban elosztásra kerül az admin által.

7.14. Jutalék kifizetését minimum 5.000 Ft elérését követően lehet igényelni, melyet Szolgáltató az igényléstől számított 3 napon belül banki átutalással a Felhasználó részére kifizet. Kifizetés igénylésekor az egyenleg lenullázódik.

7.15. Első kifizetés igénylésekor Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a bankszámla tulajdonos nevét és a bankszámlaszámát, ahova Szolgáltató az egyenlegben feltüntetett összeget banki átutalással kifizetheti. Első kifizetés igénylését követően ezek az adatok a Felhasználó felhasználói fiókjában automatikusan letárolásra kerülnek, melyet Felhasználó bármikor szerkeszthet.

7.16. Kifizetés igénylésekor a Rendszer automata e-mail-ben tájékoztatja a kifizetést igénylő Felhasználót a kifizetés tényéről és annak részleteiről, valamint az e-mail mellékleteként kiküldésre kerül Felhasználó számára és a felhasználói fiókjában is lementésre kerül az ún. jutalék elszámoló lap, melyet Felhasználónak célszerű megőriznie.

7.17. Szolgáltató a kifizetésre került jutalék után a 15 % SZJA-t a jutalék kifizetés hónapjában a NAV részére megfizeti.

7.18. Pénzátutalás az egyik Felhasználó személyes egyenlegéről egy másik Felhasználó egyenlegére nem lehetséges. Az egyenleg Felhasználó általi feltöltése (befizetés) nem lehetséges.

8. Felelősség

8.1. A Szolgáltató feladata kizárólag a Javaslatkérők és Javaslattevők közötti közvetítés lebonyolítására korlátozódik, melynek eszköze a Rendszer és a Honlap.

8.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók által megadott adatok valódiságáért, bármely adat elvesztéséért és a szolgáltatás esetleges hibás működéséből vagy szüneteléséből eredő károkért. (lásd 2001. évi CVIII. törvény 7. §. (2) és 11. §)

8.3. A Rendszert minden Felhasználó kizárólag saját felelősségére használja, melyet a regisztráció során, az ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz.

8.4. Szolgáltató semmilyen kapcsolatban nem áll a Javaslattevők által tett javaslatokban ajánlott szolgáltatókkal, így sem értük, sem a munkájukért, sem pedig magáért a javaslatért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

8.5. Felhasználó által közzétett tartalomért, és az azzal kapcsolatban, esetlegesen felmerülő összes vagyoni, illetve nem vagyoni kárért kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa a Rendszerben elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetett, sem közvetlen módon ne sértse.

8.6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatásban bekövetkezett olyan hibákért, redundanciákért, melyek a számítógépes berendezések, számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók, szoftverek, elégtelen működéséből, az Internet zsúfoltságából vagy vis major eseményekből (ideértve, de nem kizárólagosan a háborút, természeti katasztrófákat, sztrájkokat, lázadásokat, munkabeszüntetéseket és hasonló eseteket) adódnak.

8.7. A Szolgáltató a Honlapon megjelent hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget. A Szolgáltató a hirdetéseket az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008 XLVIII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével teszi közzé.

9. Hozzáférés korlátozása

Szolgáltató jogosult a Felhasználók hozzáférésének korlátozására vagy megszüntetésére (regisztrációjuk törlésére, vagy felhasználói fiókjuk letiltására), javaslatkéréseik, javaslataik, illetve az általuk közzétett egyéb tartalmak törlésére, amennyiben a Felhasználó:

a) tevékenységével más Felhasználó személyes adataival visszaél

b) nem a valóságnak megfelelő adato(ka)t adott meg

c) nem rendeltetésszerűen használja a Rendszert, jelen ÁSZF rendelkezéseit megsérti

d) tevékenységével a szolgáltatás működtetését veszélyezteti

e) más Felhasználók érdekeit szándékosan megsérti, velük szemben tisztességtelen magatartást tanúsít különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak kapcsán

ea) Más felhasználókat szándékosan vagy rendszeresen megtéveszt

eb) Regisztrációjához más Felhasználónak vagy a Rendszerben nem regisztrált személynek hozzáférést biztosít a többi Felhasználó megtévesztése céljából

ec) Több Regisztrációt használ jogosulatlan előny elérése érdekében

g) a Szolgáltató üzleti érdekeit sérti

h) a Rendszerbe és/vagy a Szolgáltató Facebook oldalára valótlan, jogsértő, vagy jogsértő tevékenységre buzdító, fajgyűlölő, rágalmazó, zaklató, sértő, obszcén, trágár, megbotránkoztató, fenyegető, hamis vagy félrevezető tartalmat, vagy tartalomra mutató linket tesz ki

10. Megszüntetés

10.1. A Felhasználó a közte és a Szolgáltató közt fennálló, jelen ÁSZF által szabályozott jogviszonyt regisztrációja (profilja) törlési igényének jelzésével bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja.

10.2. A Szolgáltató a közte és a Felhasználó közt fennálló, jelen ÁSZF által szabályozott jogviszonyt abban az esetben jogosult felmondani, azaz a Felhasználó regisztrációját (profilját) törölni, és/vagy Felhasználó felhasználói fiókját letiltani, ha a Felhasználó jelen ÁSZF bármely pontját megsérti.

11. Szellemi tulajdon

11.1. A Rendszerben és a Honlapon megjelenített tartalom szerzői jogainak jogosultja a Szolgáltató. A Rendszerben és a Honlapon található tartalom, vagy annak részei nem másolhatók és nem használhatók fel a Szolgáltató kifejezett, írásbeli engedélye nélkül.

12. Egyéb rendelkezések

12.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk., az Elkertv. és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) rendelkezései az irányadók.

 

Hatálybalépés: Budapest, 2021.07.25.

Grácz József egyéni vállalkozó

 

1. számú melléklet: Javasolj! szolgáltatás_Díj és jutalék tábla

Magánszemély javaslatkérők esetében

Igénybe venni kívánt szolgáltatás feltételezett áraJavaslatkérési díjJutalék
1-10.000 Ft                1 000 Ft                     400 Ft 
10.001-20.000 Ft                1 200 Ft                     500 Ft 
20.001-50.000 Ft                1 400 Ft                     600 Ft 
50.001-80.000 Ft                1 800 Ft                     800 Ft 
80.001-120.000 Ft                2 000 Ft                     900 Ft 
120.001-250.000 Ft                2 500 Ft                  1 000 Ft  
250.001-500.000 Ft                3 000 Ft                  1 250 Ft  
500.001-800.000 Ft                3 500 Ft                  1 500 Ft  
800.001-1.200.000 Ft                4 000 Ft                  1 750 Ft  
1.200.001-2.000.000 Ft                4 500 Ft                  2 000 Ft  
2.000.001-3.500.000 Ft                5 000 Ft                  2 250 Ft  
3.500.001-5.000.000 Ft                6 000 Ft                  2 500 Ft  
5.000.001 Ft<                7 000 Ft                  3 000 Ft  

 

Jogi személy javaslatkérők esetében

Igénybe venni kívánt szolgáltatás feltételezett áraJavaslatkérési díjJutalék
1-100.000 Ft                5 000 Ft                  2 000 Ft  
100.001-250.000 Ft              10 000 Ft                 3 500 Ft  
250.001-500.000 Ft              15 000 Ft                 5 000 Ft  
500.001-1.000.000 Ft              20 000 Ft                 7 500 Ft  
1.000.001-5.000.000 Ft              25 000 Ft               10 000 Ft 
5.000.001-10.000.000 Ft              30 000 Ft               12 500 Ft 
10.000.001-100.000.000 Ft              40 000 Ft               15 000 Ft 
100.000.001 Ft<              50 000 Ft               20 000 Ft